Skontaktuj się z nami:
DOROTA ÖZDEMIR

POMOC PSYCHOLOGICZNA I PSYCHOTERAPIA

Aby zapisać się na wizytę napisz lub zadzwoń: +48 501 104 012
PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Psychoterapia jest spotkaniem dwóch osób.

TERAPIA KRÓTKOTERMINOWA

Terapia krótkoterminowa (TSR) skoncentrowana na osiągnięciu określonego przez klienta celu.

POMOC PSYCHOLOGICZNA

Pomoc psychologiczna obejmuje szeroki zakres działań psychologicznych.

TERAPIA PAR

W terapii par istota zmiany dotyczy relacji między partnerami.

OFERTA

Profesjonalna terapia

Na konsultację i do pracy terapeutycznej zapraszam osoby dorosłe, adolescentów a także dzieci od 12tego roku życia, które chcą lepiej zrozumieć siebie, kształtować więź z samym sobą, pragną samorozwoju, a także te, które doświadczają: obniżonego lub chwiejnego nastroju, depresji, lęków, poczucia osamotnienia, kryzysu życiowego, emocjonalnego, w związku, trudności w relacjach z ludźmi, nieśmiałości, wycofania, problemów wychowawczych i problemów wynikających z zaburzeń odżywiania czy zachowania. W pracy terapeutycznej szczególną uwagę przykładam do uczuć, które pomagam dostrzegać, robić im przestrzeń i pozwolić by stanowiły pomoc i wskazówkę w wybieraniu ścieżek życiowych. W trakcie spotkań z terapeutą klienci, poprzez różnorodne doświadczenia, mogą budować lepsze zrozumienie siebie i swoich relacji z innymi. Uczą się rozpoznawać i wyrażać emocje oraz własne potrzeby.

Depositphotos_5700951_DS
PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA
Psychoterapia jest spotkaniem dwóch osób. Otwartość i akceptacja terapeuty oraz kierowanie przez niego uwagi na uczucia i znaczenia nadawane realnym wydarzeniom życiowym przez klienta sprzyja wytworzeniu przymierza terapeutycznego. Ta bezpieczna przestrzeń pozwala klientowi na wzrost samoświadomości oraz poznanie mechanizmów własnego działania i innych sposobów zachowania. W wyniku terapii klient uczy się, jak może reagować na doświadczenia życiowe bez krzywdy dla niego i innych.
TERAPIA KRÓTKOTERMINOWA

Terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniach TSR, to terapia skoncentrowana na osiągnięciu określonego przez klienta celu, a nie analizie problemu czy deficytów, które uświadomiły mu potrzebę szukania wsparcia. Przedmiotem jej zainteresowania nie jest więc przeszłość, a raczej teraźniejszość i przyszłość. O tyle zajmuje się historią życia klienta, o ile można z niej odczytać jego mocne strony, cenne doświadczenia i sposoby radzenia sobie z wcześniejszymi kryzysami.

POMOC PSYCHOLOGICZNA

Pomoc psychologiczna obejmuje szeroki zakres działań psychologicznych: promocja zdrowia – działania nastawione na rozwój cech, które sprzyjają kształtowaniu i zachowaniu zdrowia prewencja – zapobieganie patologii poradnictwo psychologiczne – pomoc w rozwiązywaniu kryzysów rozwojowych interwencja kryzysowa – pomoc w rozwiązywaniu sytuacji traumatycznych i kryzysowych psychoterapia, resocjalizacja – pomoc w zmniejszeniu i usunięciu zaburzeń emocjonalnych

TERAPIA PAR

W terapii par istota zmiany dotyczy relacji między partnerami. Uczestniczą w niej małżeństwa lub pary. Podczas sesji terapii par można poprawić sposób komunikowania się, lepiej zrozumieć bliskie osoby, okazywać sobie uczucia oraz wsparcie. Terapeuta zachowuje neutralność, nie wchodzi w koalicję z żadną ze stron.

Obszary Pracy

Osią mojej pracy jest nurt integratywny (inaczej eklektyczny). Wykorzystuję różne podejścia terapeutyczne, dobierając metody i techniki pracy do zgłaszanych przez klienta trudności i jego potrzeb. Korzystam głównie z dwóch nurtów psychoterapii: humanistycznej i egzystencjalnej.

Prowadzę psychoterapię dla:

Indywidualną osób dorosłych
Osób potrzebujących wsparcia i zrozumienia, mających różne trudności życiowe: emocjonalne, społeczne;
osób po traumach, z zaburzeniami nastroju, osobowości, doznającymi epizodów psychotycznych, będącymi w sytuacji kryzysu życiowego.
Adolescentów powyżej 12tego roku życia
Masz poczucie, że twoje dziecko potrzebuje wsparcia lub pomocy, a ty nie wiesz, jak mu jej udzielić – rozważ konsultację u psychologa.
Na spotkanie zapraszamy rodziców, których dzieci doświadczają trudności w relacjach lub przejawiają niepokojące zachowania.
Psychoterapię dla par
Dotyczy relacji między partnerami. Uczestniczą w niej małżeństwa lub pary. Podczas sesji terapii par można poprawić sposób komunikowania się, lepiej zrozumieć bliskie osoby, okazywać sobie uczucia oraz wsparcie. Terapeuta zachowuje neutralność, nie wchodzi w koalicję z żadną ze stron.
Osób realizujących proces lub uczestniczących w procesie zarządzania
Menadżerów, liderów korporacji, przedsiębiorstw, w których duże znaczenia ma organizacja pracy, procedury, relacja podporządkowania.
Osób związanych z formacjami mundurowymi
Funkcjonariuszami i pracownikami Policji, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, żołnierzami Wojska Polskiego, którzy zmagają się ze skrajnymi sytuacjami, własnymi słabościami i konsekwencjami wynikającymi z pełnienia specyficznej służby oraz członkami ich rodzin.
Osób duchownych i zakonnych
Uwzględniając w terapii specyfikę powołania kapłańskiego i zakonnego.
O MNIE

DOROTA ÖZDEMIR

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie certyfikacji. 

Pracuję W podejściu integracyjnym, którego osią jest psychoterapia humanistyczna.

wykorzystując elementy różnych nurtów terapeutycznych – w pracy integruję głównie terapię skoncentrowaną na osobie, terapię egzystencjalną i Gestalt.

Stale korzystam z oferty szkoleń i kursów doskonalących moje umiejętności i poszerzających wiedzę psychoterapeutyczną. Najważniejsze z nich to:

  • Szkolenie psychoterapeutyczne z Terapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci i Młodzieży (Centrum CBT)
  • Szkolenie Psychoanalityczne z podstaw psychoterapii dzieci i młodzieży (Ośrodek Terapii Psychoanalitycznej, Warszawa)
  • Szkolenie Terapii Skoncentrowanej na Emocjach EFT (Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA), poziom 1 i 2
  • Szkolenie z Psychoterapeutycznej pracy z parą w ujęciu Emotion Focused Therapy, poziom A , B i C
  • Szkoła Grupowego Treningu Terapeutycznego (Wrocław).

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a także całościowe czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Szkole Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP), będącej również członkiem WAPCEPC – World Association for Person Centered & Experiential Psychotherapy & Counselling.

0 +
Liczba pacjentów
0 +
Godzin terapii
0 +
Rozwiązanych problemów
CENNIK

Każdy rodzaj terapii zaczynamy od konsultacji, które trwają – w zależności od potrzeb klienta – od jednego do trzech spotkań. Omawiane są wówczas trudności i oczekiwania klienta, przeprowadzany jest wywiad, ustalana jest częstotliwość spotkań i rodzaj terapii. Na koniec zawierany jest kontrakt z klientem określający cele terapii i czas jej trwania.

zapraszamy na spotkanie

180 Indywidualna konsultacja – 50 minut
  • Konsultacja rodziców i dziecka - 250 zł – 75 minut
  • Konsultacja pary – 250 zł – 75 minut
  • Sesja terapii par - 230 zł - 75 minut
  • Sesja terapii par - 200 zł - 50 minut
  • Konsultacja, terapia sióstr zakonnych - 140 zł - 50 minut
SPOSÓB PRACY

Jak zaczynamy?

Każdy rodzaj terapii zaczynamy od konsultacji, które trwają – w zależności od potrzeb klienta – od jednego do trzech spotkań. Omawiane są wówczas trudności i oczekiwania klienta, przeprowadzany jest wywiad, ustalana jest częstotliwość spotkań i rodzaj terapii. Na koniec zawierany jest kontrakt z klientem określający cele terapii i czas jej trwania.

Depositphotos_407800076_DS

Jak Pracujemy?

 Osią mojej pracy jest nurt humanistyczno-egzystencjalny, gdzie najważniejsze jest wewnętrzne doświadczanie przez klienta „tu i teraz”. Składają się na to doznania zmysłowe, myśli, emocje, doświadczanie własnego ciała, świadomość siebie samego. Klient w trakcie terapii uczy się rozumieć swoje emocje i przeżyte doświadczenia, a poprzez to kształtuje więź z samym sobą. Rozwój obrazu samego siebie sprzyja wzmacnianiu poczucia własnej wartości. Zasadniczym ekspertem w terapii jest sam pacjent, terapeuta jest przede wszystkim towarzyszem drogi. Zasada skupiania się i eksplorowania „tu i teraz” pozwala na stworzenie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania, bezwarunkowej akceptacji i empatii, dzięki czemu klient zaczyna się w pełni samoaktualizować. Terapia polega na zbliżaniu się pacjenta do całościowego doświadczania siebie w swoim niepowtarzalnym istnieniu. Ważny jest również kontekst filozoficzno – egzystencjalny funkcjonowania człowieka.

Jak Kończymy?

Terapię kończymy, gdy jesteśmy na to gotowi – zgodnie z zawartym kontraktem po osiągnięciu wyznaczonych w nim celów. Kiedy klient uzna, że cele zostały spełnione, proponuję realizację około trzech spotkań podsumowujących dotychczasową wspólną pracę. Omawiamy na nich zmiany w sposobie funkcjonowania klienta, jego sukcesy oraz zasoby, które w przyszłości pozwolą mu radzić sobie w trudnych sytuacjach.

Wykorzystuję różne podejścia terapeutyczne, dobierając metody i techniki pracy do zgłaszanych przez klienta trudności i jego potrzeb. Korzystam również z narzędzi pracy związanych z innymi nurtami psychoterapeutycznymi. Próbuję zrozumieć mechanizmy funkcjonowania klienta szukając inspiracji także w nurcie psychodynamicznym, a szczególnie w działaniu procesów nieświadomych i konfliktów wewnętrznych. W pracy z klientami doświadczającymi lęku i obniżonego nastroju sięgam po narzędzia pracy pochodzące z nurtu poznawczo-behawioralnego.

Terapia Grupowa

opinie

Co piszą Klienci

Naszą nagrodą jest - dobry nastrój pacjenta.
Cieszę się, że zdecydowałam się na terapię. Pamiętam jak chciałam uciekać na pierwszych sesjach, cieszę się, że zaufałam. Teraz żyję, mam wreszcie grono znajomych, czuję i wiem co czuję. Mam wpływ na swoje życie. Teraz dopiero wiem, że nasza gabinetowa wspólna droga miała głęboki sens.
Marta
Tak trudno było mi wychodzić z domu, pracować. Nie mogłam się dogadać z partnerem. To był ciężki czas. Dopiero u Pani, Pani Doroto, powoli zaczynałam się czuć dobrze. Stworzona przez Panią w gabinecie atmosfera bezpieczeństwa, przyjęcia i zrozumienia.,, pozwoliła mi lepiej się poczuć. Czułam się wysłuchana a nie oceniona.
Monika
NAJNOWSZE ARTYKUŁY
Blog

Terapia grupowa

Psychoterapia grupowa realizowana jest poprzez cykliczne spotkania grupy jej uczestników i stanowi alternatywę dla sesji indywidualnych. Może się zdarzyć tak, że zaleca się uczestnictwo w

Czytaj więcej »
Blog

Terapia przez Skype

Terapia przy użyciu komunikatora Skype Terapia, aby mogła przynosić klientowi zmianę, wymaga stałości i systematyczności zarówno ze strony psychologa, jak i klienta, a realizowana przy

Czytaj więcej »
Blog

Trening autogenny Schultza

Sama nazwa metody pochodzi od greckich słów auto – „sam” oraz genesis – „powstanie” i oznacza technikę relaksacyjną, którą każdy może zastosować samodzielnie. Autosugestie to

Czytaj więcej »